Home » חודש: אוגוסט 2014

כדור בראש. מזהב.

לכבוד סיום היום הרע שהפך לערב טוב, אספר לכם את הסיפור על המסגד מזהב. הסיפור מתובל קצת עם הדימיון לטשטש את עובדות המציאות היכולות לחשוף סוד. לפני כעשור נבחרתי לייצג את החברה בה עבדתי במקום רחוק ועלום, שלא אוכל להוסיף מעבר לכך. שהייתי שם 12 יום מרתקים. באחד הימים החליטו המארחים שלי לקחת אותי לטיול Continue Reading