Home » חודש: ינואר 2014

לעמוד באוויר

לא שאלתי. כי לא הייתי צריכה לשאול. הבנתי. השתיקה שלך הסגירה שחיכית שאשאל. לא שאלתי. נתתי לאמירה שלך לעמוד באוויר. לחבר ביננו. לתת לנו מקום של ביחד. אמרת לא אוהב. את זה. ואני הבנתי, למה. מה יש בזה הזה שאתה לא אוהב. השתיקה הדקה, הארוכה, שהפכה לנינוחה. ידעתי שרצית שאשאל. לא שאלתי. הבנתי

היה או לא יהיה

הכרתי אותו בעבודה, ירא שמים אמיתי. בתחילה הוא היה מביט בי רק במקרה. לא באמת מעיז להשיר אלי מבט. אני רק חייכתי בכל פעם שהוא עבר. משהו בדוסיות שבו משך אותי אליו. משיכה עזה. רציתי לפרוץ לו את מעטה הקדושה שאפף אותו. רציתי לדעת שהוא בשר ודם כמוני. הייתי מתבוננת בו כשהיה אוכל את ארוחתו Continue Reading

התהוות שווא

חיי היו קשים מנשוא. מרגע שהתהוותי, ידעתי שזמני קצוב. לא ידעתי איך אעלם, לא ידעתי מתי יום גזר הדין, אבל ידעתי שיום זה יהווה טרגדיה. קבעתי את מושבי עמוק בתודעתה. קמתי איתה, אכלתי איתה, הלכתי איתה, דיברתי איתה, הזדיינתי איתה, כל הזמן יחד. מחוברים. היא חיה את חייה ואני הצל החבוי בתוכה. יודע את מהותה. Continue Reading